ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JOGI NYILATKOZAT
A Autowallis Distribution Kft. (a továbbiakban a „Tulajdonos/üzemeltető”) és az általa üzemeltetett www.jaguar.hu / www.landrover.hu honlapok (a továbbiakban a „Honlap”) jogi közleménye.
 
1. Bevezetés
 
Tisztelt Látogató! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és megtekinti Honlapunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig jelen nyilatkozatunk, hiszen Ön a Honlap használatával jelen nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és várt együttműködésünk ezen nyilatkozat keretein belül valósulhat meg. Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozatunkat időnként felülvizsgáljuk és módosíthatjuk. Kérjük, időről időre látogasson el Honlapunkra, hogy a változásokról értesülhessen, hiszen annak tartalma Önt is érinti.
 
Honlapunk felhasználásának területi hatálya Magyarország, alkalmazandó joga pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok.
 
2. Jogvédelem
 
A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Tulajdonos/üzemeltetőt illeti.
 
A Tulajdonos/üzemeltető a Honlap használatából eredő esetleges károkért, felelősséget nem vállal. A Honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a Tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 
3. Felelősség kizárása
 
A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A jelen oldalon szereplő termékinformációk, illusztrációk és képek a különböző országokban működő Jaguar, Land Rover weboldalakon történő általános felhasználásra készültek. Előfordulhat, hogy egyes információk és/vagy extrák bizonyos országokban nem érhetők el, vagy ezek a helyi piaci kereslet vagy ezen országok hatósági ellenőrzéseinek kielégítése érdekében csak különböző specifikációkban vagy konfigurációkban állnak rendelkezésre. Minden ár ajánlott kiskereskedelmi ár és forintban (HUF) értendőek. Az árak a közzétételkori érvényes árak, és értesítés nélkül változhatnak.
 
A Honlapon feltüntetett adatok, információk, színek, felszereltségek, árak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek közvetlen ajánlatnak. A felhasználó számára közvetlen ajánlatot a Tulajdonos/üzemeltető által erre felhatalmazott személy adhat, kizárólag írásban, időbeli ajánlati kötöttség mellett. A Honlapon és egyéb katalógusokban, szórólapokon szereplő adatok, információk nem pótolják a termékek személyes megtekintését az erre kijelölt hivatalos márkakereskedéseinkben.
 
A Honlapon feltüntetett információkat, különösen a technikai, méret, üzemanyag fogyasztási adatokat a Tulajdonos/üzemeltető közvetlenül a gyártótól kapja, azokat nem ellenőrzi, nem módosítja így azokért felelősséget nem vállal.
 
4. Internethasználat
 
A Tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért való felelősséget.
 
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.
 
5. Jogi lépések
 
Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a Tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.
 
A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja a mindenkor hatályos törvényekben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.
 
A jelen Honlap linkeket tartalmazhat olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Tulajdonos/üzemeltető ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A Tulajdonos/üzemeltető ezeket a linkeket csak a további tájékoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Tulajdonos/üzemeltető jóváhagyja a linkelt honlapot.

6. Árfolyam
A feltüntetett bruttó fogyasztói árakat 360 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi regisztrációs adójának kivetésének napján érvényes hivatalos MNB deviza középárfolyam magasabb, mint, a jelzett 360 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a regisztráció napján érvényes hivatalos MNB deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az aktuális árakért, akciós feltételekről érdeklődjön hivatalos Jaguar Land Rover márkakereskedőjénél. A fogyasztási és a kibocsátási értékek az érvényes európai előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra.